Madonnas - paintings


2008-2011

AVAILABLE PRINTS: http://www.saatchiart.com/katarzynaholda

Mary as a goddess of fertility and death.
Mary as Christian incarnation of matriarchal Great Mather (Mother Earth), Triangle Goddess of Moon and other pagan goddess.
Greek motifs – esthetic convention referring to the way of expressing a deity in ancient and Byzantine Greece.Maria jako bogini płodności i śmierci. Maria jako chrześcijańskie wcielenie matriarchalnej Wielkiej Matki (Matki Ziemi), Potrójnej Bogini Księżyca i innych pogańskich bogiń, greckich i innych.
Motywy greckie - konwencja estetyczna odnosząca się do sposobu, w jaki bizantyjska Grecja przedstawiała boskość.

RODZĄCA MARIA/ MADONNA Z PŁASZCZEM OPIEKI
akryl na płótnie, 80cmx 80cm, 2012
fot. Piotr Maciuk
w kolekcji prywatnej

MARIA GIVING BIRTH
acrylic on canvas, 80cmx 80cm, 2012
photo Piotr Maciuk
in private collection POTRÓJNA BOGINI KSIĘŻYCA:  
MATKA EWA, MARIA, MARIA MAGDALENA 
akryl na płótnie, 80cm x 80cm, 2011
fot. Piotr Maciuk
w zbiorach Muzeum Lubelskiego w Lublinie 

TRIPLE MOON GODDESS: 
MOTHER EVE, MARY, MARY MAGDALENE
acrylic on canvas, 80cm x 80cm, 2011
photo Piotr Maciuk 
in the collection of the Lublin Museum in Lublin, Poland 

Mary Magdalene is shown as sexual Red Goddess - wife od Jesusand as "wild" woman with hairy body - here it is the symbol of freed sexuality, but also of her good connection with her intuition and soul. She holds scroll in her hand - allusion to the Gospel of Mary Magdalene. 

 
OGRÓD 1
 akryl na płótnie, 100cm x 130cm, 2008-11, 
w kolekcji prywatnej

THE GARDEN 1
acrylic on canvas, 100cm x 130cm, 2008-11
in private collectionMADONNA Z SERCEM GOREJĄCYM, 
akryl na płótnie, 100cm x 170cm, 2010
w kolekcji prywatnej

MADONNA WITH SACRED HEART
acrylic on canvas, 100cm x 170cm, 2010
in private collection
PIETA
 akryl na płótnie, 80cm x 80cm, 2010
fot. Piotr Maciuk
w kolekcji 
Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

PIETA
acrylic on canvas, 80cm x 80cm, 2010
photo Piotr Maciuk
in the collection 
 of Lublin Society fot the Encouragement of Fine Arts


ZWIASTOWANIE,  
akryl na płótnie, 80cmx 80cm, 2010 
w kolekcji 
Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

THE ANNUNCIATION
acrylic on canvas, 80cm x 80cm, 2010 
in collection 
of Lublin Society fot the Encouragement of Fine Arts


TRZY MADONNY (BIAŁA MADONNA, 
CZERWONA MADONNA, CZARNA MADONNA),  
acrylic on canvas, 90cm x 60cm, 2009,
w kolekcji prywatnej

THREE MADONNAS (WHITE MADONNA, 
RED MADONNA, BLACK MADONNA)
 acrylic on canvas, 90cm x 60cm, 2009 
in private collection

ŚWIĘTA ANNA SAMOTRZECIA,  
akryl na płótnie, 80cm x 80cm, 2009, 
w kolekcji prywatnej

SAINT ANNA WITH MARY AND JESUS
acrylic on canvas, 80cm x 80cm, 2009
in private collection


OGRÓD
 akryl na płótnie, 80cm x 80cm, 2008/ 2009
fot. Piotr Maciuk

THE GARDEN
 acrylic on canvas, 80cm x 80cm, 2008/ 2009
photo Piotr Maciuk 


MADONNA Z PAPIEŻYCĄ JOANNĄ
akryl na płótnie, 80cmx 80cm, 2008
fot. Piotr Maciuk

MADONNA WITH POPPESS JOANNA
acrylic on canvas, 80cmx 80cm, 2008
photo Piotr Maciuk

Joanna the Poppess is shown as shaddow of Mary. Christianity has supplanted such features of Great Mother, as e.g. domination, destructive, anger, bringing death and so on. Maria remained with bright and safe features of goddess, but the repressed qualities can be found in Joanna's figure. On the painting Mary and Joanna together are the full figure of Great Mother. (In the Madonna's medallion Jesus appears, and in Joanna's one - deat fetus, covered with shroud.)   

RODZĄCA MARIA/ 
MADONNA Z PŁASZCZEM OPIEKI
detal

MARIA GIVING BIRTH
detail
RODZĄCA MARIA/ 
MADONNA Z PŁASZCZEM OPIEKI
detal

MARIA GIVING BIRTH
detail
RODZĄCA MARIA/ 
MADONNA Z PŁASZCZEM OPIEKI
detal

MARIA GIVING BIRTH
detail

OGRÓD 1
 detal

THE GARDEN 1
detal
OGRÓD 1
 detal

THE GARDEN 1
detal
OGRÓD 1
 detal

THE GARDEN 1
detal

OGRÓD 1
 detal

THE GARDEN 1
detal

ŚWIĘTA ANNA SAMOTRZECIA,  
detal

SAINT ANNA WITH MARY AND JESUS
detail
ŚWIĘTA ANNA SAMOTRZECIA,  
detal

SAINT ANNA WITH MARY AND JESUS
detail

ZWIASTOWANIE,  
detal
THE ANNUNCIATION
detail
ZWIASTOWANIE,  
detal
THE ANNUNCIATION
detailIzabela Kowalczyk, Straszna Sztuka: http://strasznasztuka.blox.pl/2010/01/Cielesne-Madonny-Katarzyny-Holdy-1.html
http://strasznasztuka.blox.pl/2010/01/Cielesne-Madonny-Katarzyny-Holdy.html
http://strasznasztuka.blox.pl/2010/01/Bryzgajace-piersi.html
Rafał Małecki, e-splot.pl: http://www.e-splot.pl/index.php?pid=articles&id=1658
 http://strefakreatywna.blogspot.com/2011/11/katarzyna-hoda-madonny.html