AVAILABLE WORKS:


paintings, prints
- https://www.saatchiart.com/katarzynaholda

dolls - ETSY HoldaDolls

artworks from this page
- please contact me directly: k_holda@yahoo.com


CONTACT & CV


k_holda@yahoo.com

WERSJA POLSKA - PRZESUŃ W DÓŁ

Key sectors of Katarzyna Hołda's activity are art, education and writting.

As an artist, she deals with painting and dollmaking. Her main interests are roots of culture – myths, magic, legends, often in feminist and pagan context.

Katarzyna works as education manager in Center for Culture in Lublin - she set up and runs Flying Craft Workshop - studio for art workshops and for creative and cultural courses (latajacewarsztaty.pl). She also has experience in university teaching, professional training, life long education (hobby workshops, University of The Third Age) and in private tutoring.


Katarzyna is also an author of articles, mainly about art and also about freedom of speech in art and about censorship of art in today's Poland.  

She lives in Lublin.

DATE & PLACE OF BIRTH:
13.02.1976, Lublin, Poland


EDUCATION:
Bornholm Folk High School, Aakirkeby, Denmark (2005-6)
Maria Curie-Sklodowska University, Lublin,  master degree in visual arts education and sculpture, Lublin (2000)
Fine Arts Secondary School, Lublin (1995)


SELECTED INDIVIDUAL EXHIBITIONS:
2017
Kora/Persefona, Gardzienice Gallery, Lublin

2014
Dolls, Gardzienice Gallery, Lublin

2013
Dolls, Wozownia Gallery, Toruń

2011
Madonnas, Otwarta Pracownia Gallery, Cracow
Madonnas, BWA Labirynt Gallery, Lublin

2009
Madonnas, Galeria Interdyscyplinarna, Słupsk


SELECTED GROUP EXHIBITIONS:
2017
Art Doll Prague Biennale - exhibition after contest (3rd prize for art doll, category "soft dolls"), Prague, Czech Republic  
X and XI - exhibition preceding painting auction, Next Gallery, Bydgoszcz

2015
[A]symmetries. Contemporary art in the context of the museum, exhibition of works from the collection of Contemporary Art of Lublin Society for the Encouragement of Fine Arts, Museum of Lublin
Polish Art Doll POLA – art doll exhibitions:
BWA Gallery, Kielce
BWA Gallery, Skierniewice
Służew Culture House, Warsaw

2012
Motherhood, Workshops of Culture, Lublin
Ars loci – image of the collection, Lublin Society fot the Encouragement of Fine Arts - Zachęta Gallery, Lublin
Ars loci – current image, Workshops of Culture, Lublin

2004
Young Art Biennale Rybie Oko 3, Baltic Contemporary Art Gallery, Słupsk/ Ustka
Women Feast, "Mute" club, CracowBIBLIOGRAPHY:
Karolina Monkiewicz-Święcicka, Szorstkie Piękno, Magazyn Sukces [Success Magazine], Warsaw, June 2015.

Marcin Lachowski, Zbigniew Sobczuk, [A]symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum, catalouge of group exhibition, Lublin Society for the Encouragement of Fine Arts, Lublin 2015.

POLA group, Polska lalka artystyczna. Polish art doll, catalouge of exhibition Polish Art Doll POLA, Warszawa 2015.

Anna Gładysz, Marcin Lachowski, Paulina Zarębska-Denysiuk, Macierzyństwo, catalouge of group exhibition, Warsztaty Kultury, Centrum Kultury, Lublin, 2012.

Paulina Zarębska-Denysiuk, Zbigniew Sobczuk, Ars loci - obraz aktualny, catalouge of group exhibition, Warsztaty Kultury, Lublin, 2012.

Rafał Małecki, Co kobieta ma pod sukienką, E-splot, 2011.

Rafał Małecki, Katarzyna Hołda MADONNY, Strefa kreatywna, 2011.

Izabela Kowalczyk, Cielesne Madonny Katarzyny Hołdy, Straszna Sztuka, 2010.

Izabela Kowalczyk, Bryzgające piersi, Straszna Sztuka, 2010.WORKS IN PUBLIC COLLECTIONS:
Lublin Society for the Encouragement of Fine ArtsTEXTS:
2014
Autocenzura w galeriach sztuki, in: "Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej", [Self-censorship in art gallerises in: „Freedom of speach in art practice”] Helsinki Foundation for Human Rights, Warsaw, 2014.

2013
Lalki, [Dolls] catalouge of individual exhibition, Galeria Wozownia, Toruń, 2013.

2012
Słabi artyści, czy po prostu cenzura? [Poor artists or simple censorship?], kulturaliberalna.pl

Kolekcja alternatywna
lublin.eu
Performance a la Gusto Polacco, kulturaenter.pl
Uwalnianie przestrzeni. Rozmowa z Elżbietą Przesmycką, (Space planning, interwiew with architekt Elżbieta Przesmycka) kulturaenter.pl

2008
Eros, Tanatos i pokoje dziecinne, [Eros, Thanatos and  children’s rosoms], kulturaenter.pl
Hojskole. Duński system edukacji alternatywnej, [Hojskole. Danish system of alternative education], obieg.pl
Itzhak Danziger, kulturaenter.pl
Nikifor i Dwurnik, [Nikifor and Dwurnik], mfs.blox.pl - blog Galerii Białej w Lublinie
Pierwszy tom monografii grupy Zamek, [The first volume of the monograph of Zamek group], obieg.pl

2007
Edukacyjna aktywność wokół Galerii Białej, [Educational activity of Biala Galery], obieg.pl
Ileż ikon może mieć jedno miasto na jednym placu? Afirmacja projektu Ch. Kereza dla MSN, obieg.pl
Kamienny krąg martwych natur, obieg.pl
Niejednoznaczny status książki artystycznej. Wystawa w lubelskiej bibliotece, obieg.pl
Pomnik śp. pomnika Na marginesie wystawy Gustawa Zemły w Lublinie, obieg.pl


TEACHING:
from 2012
creating a profile and the program, management of Flying Craft Workshop - studio for art workshops and for creative and cultural courses, Center for Culture, Lublin

2015 
guest instructor, Gerðuberg Cultural Center, Reykjavik, Island

2004-2012
free lanser in the educational and cultural institutions:
2011-12 trainings for art instructors, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Lublin (Voivodeship Culture Center, Lublin)
2009-2010, guest lecturer, Lublin University of Technology
2008- 2010, organizing lectures, University of the Third Age, Lublin
2004-2008, teacher, Policealne Studium Reklamy oraz Centrum Nauki i Biznesu Żak, LublinRESIDENCIES:
2016
Ćmielów Design Studio, Polska Fabryka Porcelany [Polish Porcelain Faktory], Ćmielów

PRIZES:
2017
Art Doll Prague Biennale - 3rd prize in category "dolls from soft materials"
 Kluczowe obszary działalności Katarzyny Hołdy to sztuka, edukacja i pisanie.

Jako artystka, zajmuje się malarstwem i lalkarstwem. Interesują ją korzenie kultury – mity, magia, legendy, często w kontekście feministycznym i pogańskim. 

Pracuje jako menadżerka edukacji w Centrum Kultury w Lublinie - prowadzi tam autorską pracownię edukacyjną Latające Warsztaty Rękodzieła (więcej w zakładce "warsztaty"). Prowadziła także zajęcia ze studentami (Politechnika Lubelska), szkolenia zawodowe, zajęcia w Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, warsztaty hobbystyczne i lekcje prywatne.

Jej teksty dotyczą głównie sztuki i kultury, a także wolności wypowiedzi artystycznej i cenzury sztuki w dzisiejszej Polsce (publikowała m. in. w materiałach Fundacji Helsińskiej, na obieg.pl, kulturaenter.pl,  w Kulturze Liberalnej, w Akcencie i w Gazecie Wyborczej w Lublinie - spis niektórych publikacji w zakładce "teksty").

Mieszka w Lublinie.

URODZONA:
13.02.1976, Lublin

WYKSZTAŁCENIE:
Uniwersytet Ludowy (Bornholms Kunsthojskole), Aakirkeby, Dania (2005-6)
UMCS, Wychowanie Plastyczne, dyplom z rzeźby w pracowni prof. S. Mieleszki, Lublin (2000)
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Lublin (1995)


WYSTAWY INDYWIDUALNE:
2017 
Kora/Persefona, Galeria Gardzienice, Lublin

2014  
Lalki, Galeria Gardzienice, Lublin 

2013  
Lalki, Galeria Wozownia, Toruń

2011
Madonny, Otwarta Pracownia, Kraków
Madonny, BWA Labirynt, Lublin

2009  
Madonny, Galeria Interdyscyplinarna, Słupsk


WYSTAWY ZBIOROWE:
2017
Biennale lalki Artystycznej Doll Prague 2017 - wystawa pokonkursowa (3cia nagroda w kategorii "lalki z miękkich materiałów"), Praga, Czechy  
X i XI - wystawy przed IV Aukcją Sztuki Nowoczesnej, Galeria Next, Bydgoszcz

2015
[A]symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum, wystawa kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Lubelskie, kuratorzy - zespół kuratorski Zachęty lubelskiej i Muzeum Lubelskiego

Polska Lalka Artystyczna POLA, kuratorka Blanka Wyszyńska-Walczak:
BWA Kielce
BWA Skierniewice
Służewski Dom Kultury, Warszawa

2012
Macierzyństwo, Warsztaty Kultury, Lublin, kuratorki Anna Gładysz i Paulina Zarębska-Denysiuk

Ars loci – obraz kolekcji, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin, kuratorzy Paulina Zarębska-Denysiuk i Zbigniew Sobczuk

Ars loci – obraz aktualny, Warsztaty Kultury, Lublin, kuratorzy Paulina Zarębska-Denysiuk i Zbigniew Sobczuk

2004
Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 3, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk/ Ustka

Święto Kobiet, klub "Mute", Kraków

2003  
Mia100 Kobiet, CDQ,Warszawa

1997
VIII Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu Komiks '97, Łódź


BIBLIOGRAFIA:
Karolina Monkiewicz-Święcicka, Szorstkie Piękno, Magazyn Sukces, Warszawa, czerwiec 2015.

[A]symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum, katalog wystawy zbiorowej, red. Marcin Lachowski, Zbigniew Sobczuk, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin 2015.
Polska lalka artystyczna, katalog wystawy grupy POLA, red. grupa POLA, Warszawa 2015.

Katarzyna Hołda, Lalki, katalog wystawy indywidualnej, Galeria Wozownia, Toruń, 2013.

Macierzyństwo, katalog wystawy zbiorowej, red. Anna Gładysz, Marcin Lachowski, Paulina Zarębska-Denysiuk, Warsztaty Kultury, Centrum Kultury, Lublin, 2012.

Ars loci - obraz aktualny, katalog wystawy zbiorowej, red. Paulina Zarębska-Denysiuk, Zbigniew Sobczuk, Warsztaty Kultury, Lublin, 2012.

Rafał Małecki, Co kobieta ma pod sukienką, E-splot, 2011.

Rafał Małecki, Katarzyna Hołda MADONNY, Strefa kreatywna, 2011.

Izabela Kowalczyk, Cielesne Madonny Katarzyny Hołdy, Straszna Sztuka, 2010.

Izabela Kowalczyk, Bryzgające piersi, Straszna Sztuka, 2010.


PRACE W KOLEKCJACH PUBLICZNYCH:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

REZYDENCJE ARTYSTYCZNE:
2016 Ćmielów Design Studio, Fabryka Porcelany w Ćmielowie

NAGRODY:
2017
Biennale Lalki Artystycznej w Pradze Doll Prague 2017 - 3cia nagroda w kategorii "lalki z miękkich materiałów"