Kore/ Persephone

KORE IN THE GLOB tempera on paper BAUBO
tempera na papierze, 
ok. 20cmx 34cm, 2014

BAUBO
tempera on paper, 
20cmx 34cm, 2014


KAPŁANKA WIELKICH BOGIŃ 
SKŁADA OFIARĘ ZE ŚW. KRÓLA.
KORA ZMARTWYCHWSTAJE
tempera na papierze, ok. 20cmx 34cm, XI.2014
wersja 1

THE GREAT GODESSES PRIESTESS 
IS SACRIFICING SACRED KING.
KORE IS RESURRECTING
tempera on paper, 20cmx 34cm, XI.2014 
version 1 

KAPŁANKA WIELKICH BOGIŃ 
SKŁADA OFIARĘ ZE ŚW. KRÓLA.
KORA ZMARTWYCHWSTAJE
tempera na papierze, ok. 20cmx 34cm, II.2015
wersja 2

THE GREAT GODESSES PRIESTESS 
IS SACRIFICING SACRED KING.
KORE IS RESURRECTING
tempera on paper, 20cmx 34cm, II.2015
version 2