Kore/ Persephone

2013-17


 KORA ŚPI
kredki na papierze
17x28cm (z marginesem 42x62cm)
2016

KORE IS SLEEPPING
crayons on paper
17x28cm (with margins 42x62cm)
2016
KORA WRACA
kredki na papierze
18x28cm (z marginesem 42x62cm)
2016

KORE IS COMMING BACK
crayons on paper,
18x28cm (with margins 42x62cm)
2016KORA SPADA
tempera na papierze
42cmx 62cm, 1.VIII.2016

KORE IS FALLING
tempera on paper
42cmx 62cm, 1.VIII.2016
KORA POD ZIEMIĄ
tempera na papierze
42cmx 62cm, VIII.2016

KORE UNDER GROUND 
tempera on paper
42cmx 62cm, VIII.2016
WĄŻ (PERSEFONA)
tempera na papierze
30,5cmx 34,9cm, 30.IX.2015

SNAKE (PERSEPHONE)
tempera on paper
30,5cmx 34,9cm, 30.IX.2015

ZIARNO
tempera i pastel na papierze
11x 16cm, 9.X.2016

SEED
tempera and crayon on paper
11x 16cm, 9.X.2016
ROŚLINA
tempera i pastel na papierze
11x 16cm, 9.X.2016

PLANT
tempera and crayon on paper
11x 16cm, 9.X.2016BAUBO
tempera na papierze, 
ok. 20cmx 34cm, 2014

BAUBO
tempera on paper, 
20cmx 34cm, 2014


KAPŁANKA WIELKICH BOGIŃ 
SKŁADA OFIARĘ ZE ŚW. KRÓLA.
KORA ZMARTWYCHWSTAJE
tempera na papierze, ok. 20cmx 34cm, XI.2014
wersja 1

THE GREAT GODESSES PRIESTESS 
IS SACRIFICING SACRED KING.
KORE IS RESURRECTING
tempera on paper, 20cmx 34cm, XI.2014 
version 1 KAPŁANKA WIELKICH BOGIŃ 
SKŁADA OFIARĘ ZE ŚW. KRÓLA.
KORA ZMARTWYCHWSTAJE
tempera na papierze, ok. 20cmx 34cm, II.2015
wersja 2

THE GREAT GODESSES PRIESTESS 
IS SACRIFICING SACRED KING.
KORE IS RESURRECTING
tempera on paper, 20cmx 34cm, II.2015
version 2

KORA - LALKA 
ołówek i tempera na papierze, 
ok. 20cmx 34cm, 2014

KORE - DOLL
tempera and pencil on paper, 
20cmx 34cm, 2014
PERSEFONA SIEJE MAK 1
crayons on paper,
11,2x20,2cm, 2014


PERSEPHONE
pencil on paperKORA ZA ZRANIONĄ STOPĄ
ołówek na papierze, 
20cmx 34cm, 2015

KORE WITH INJURED FOOT
pencil on paper,  
20cmx 34cm, 2015
KORA INICJACJA
ołówek na papierze, 
20cmx 34cm, 2015

KORE INITIATION
pencil on paper,  
20cmx 34cm, 2015
KORA INICJACJA
ołówek na papierze, 
20cmx 34cm, 2015

KORE INITIATION
pencil on paper,  
20cmx 34cm, 2015

Mit o Korze można czytać m.in. jako model inicjacji i rytuału przejścia. W dawniejszych wersjach mitu bogini przed zstąpieniem do świata zmarłych zostaje ranna. Czasem jest to rana w stopę. W niektórych mitach pojawia się też nieraz skała jako symboliczna brama do świata umarłych. (Joanna Żak-Bucholc, Inicjacja dziewcząt w starożytnym świecie minojskim, http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,4469). Za raną następuje rozkład, rozczłonkowanie, symboliczna śmierć starego ja. Ostatecznie Bogini odradza się jako nowa osoba, nowe ja. Na moich rysunkach okrągły ornament na ciele odrodzonej bogini symbolizuje nową energię i jej przepływ przez ciało i duszę.Initiation through the wound - the myth about Kore one can read as a model of initiation and rite of passage. In older versions of the myth Goddess is injured, sometimes in the foot, just before descending to the world of the death. In some myths a rock as a symbolic gate to the underworld appears. The wound leads to fragmentation and symbolic death of the old self. In the end, Goddess is reborn as a new person. On the drawings - round ornament on a body of reborn Goddess symbolizes new energy, harmonious, consistent flow of energy through body and soul

DEMETER PIETA
ołówek na papierze, 
20cmx 34cm, 2015

DEMETER PIETA
pencil on paper,  
20cmx 34cm, 2015


KORA I DEMETER

ołówek i kredka na papierze, 
10,5cmx 9cm, 2015

KORE AND DEMETER
pencil and crayon on paper,  
10,5cmx 9cm, 2015

KORA ZMARTWYCHWSTAJE
ołówek na papierze, 
20cmx 34cm, 2015

KORE IS RESURRECTING
pencil on paper,  
20cmx 34cm, 2015
DEMETER 1
tempera on paper,
II.2017
DEMETER 2
tempera on paper,
II.2017
NAUKA DOBREGO UMIERANIA 2
akwarela i gwasz na papierze, 
11,5cmx 18,7cm, XI.2013

LESSON OF GOOD DYING 2
watercolors and guache on paper,  
11,5cmx 18,7cm, XI.2013AUTOPORTRET
tempera na papierze, 12,5cmx 18,6cm, 
5.VI.2014

SELFPORTRAIT
tempera on paper, 12,5cmx 18,6cm, 
5.VI.2014

W projekcie Kora/ Persefona kontynuuję pracę nad mitem o Demeter i Persefonie – wcześniej tworzyłam lalki, przedstawiające boginie, między innymi właśnie te dwie. Jednak nie wyczerpałam wtedy tematu (teraz zresztą też nie). Próbuję zastanowić się głębiej, kim są te boginie, jaką drogę wskazuje każda z nich. W micie o Demeter i Persefonie jest bardzo dużo wątków, postaci, zwrotów akcji. Właściwie historię Demeter i historię Persefony można potraktować jako dwie osobne opowieści. Kora traci życie (dosłownie lub w przenośni) i trafia do królestwa zmarłych. Z punktu widzenia Demeter, Kora leży martwa pod ziemią. Jednak my wiemy, że Kora przechodzi transformację w Persefonę i znów w Korę – przechodzi rozkład, a potem zaczyna się odradzać i zmartwychwstaje. W tym czasie na powierzchni ziemi rozgrywają się dużo bardziej dynamiczne i złożone losy Demeter. Odrzucałam po kolei wszystkie wątki mitu i ostatecznie zostałam z być może najbardziej archaicznym motywem wiecznego powrotu – śmierci i odrodzenia życia, reprezentowanym przez Korę/ Persefonę.
Dawny, pogański mit wiecznego powrotu znany jest w różnych religiach kultur rolniczych, w tym w znanej szeroko wersji o Marii i Jezusie. W micie występują zawsze dwie główne postacie – bogini płodności (bogini matka) i młode bóstwo, żeńskie lub męskie - zazwyczaj jej dziecko, czasem partner. Dziecko (czy partner) bogini umiera lub zostaje zgładzone, a następnie z większą lub mniejszą pomocą bogini odżywa.
Mit o Korze można też czytać jako model inicjacji i rytuału przejścia. W dawniejszych wersjach mitu bogini przed zstąpieniem do świata zmarłych zostaje ranna. Czasem jest to rana w stopę. W niektórych mitach pojawia się też nieraz skała jako symboliczna brama do świata umarłych. (Joanna Żak-Bucholc, Inicjacja dziewcząt w starożytnym świecie minojskim, http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,4469). Za raną następuje rozkład, rozczłonkowanie, symboliczna śmierć starego ja. Ostatecznie Bogini odradza się jako nowa osoba, nowe ja. Na moich rysunkach okrągły ornament na ciele odrodzonej bogini symbolizuje nową energię i jej przepływ przez ciało i duszę.
Często tak bywa, że uniwersalne ludzkie doświadczenie reprezentowane jest przez postać męską, a kobieca postać reprezentuje doświadczenie „bycia kobietą”( cokolwiek to znaczy) – lub w każdym razie często pojawia się taka interpretacja postaci kobiecej.  Kora/ Persefona w aspekcie wiecznego powrotu reprezentuje jednak doświadczenie uniwersalne i to dotyczące nie tylko ludzi, ale w ogóle całej natury. Także miesiączka, która pojawia się w jednej z moich prac („Kora pod ziemią”) jest tu użyta jako symbol uniwersalny, odnoszący się generalnie do umierania i odradzania się natury. W ogóle, w micie o Demeter i Persefonie światy ludzi, zwierząt i roślin przenikają się – Kora/ Persefona jest ziarnem  i jest także symbolizowana przez węża. Demeter zamienia siebie i ludzi w zwierzęta. Myślę, że przenikanie tej samej, ożywiającej energii przez różne byty i gatunki jest bardzo ważnym  aspektem mitu, odczytuję to jako sugestię, że człowiek jest częścią ekosystemu, a nie stoi ponad nim. Jest to zupełnie inne postawienie sprawy niż w słynnym, kompletnie wypranym z wrażliwości i wyobraźni „czyńcie sobie ziemię poddaną”. Można to też odczytywać jako symboliczne przedstawienie wędrówki duszy (reinkarnacji) – albo tego, że wszystko, co żyje, ma tę samą, jedną, wspólną duszę.